0443104

درباره موسس

موسس : دکتر رضا صفرعلیزاده

فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

فارغ التحصیل  دوره تخصصی در رشته ترمیمی و زیبایی از دانشگاه آنکارا

کسب فلوتیپ لیزر در دندانپزشکی از دانشگاه ژنوای ایتالیا